TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİNİN MEZUN ÖĞRENCİLERİNİN DİPLOMA TESLİM ALMA İŞLEMLERİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİNİN MEZUN ÖĞRENCİLERİNİN DİPLOMA TESLİM ALMA İŞLEMLERİ:

Teknik Eğitim Fakültelerinin Bakanlar Kurulunun 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı ile 2009/15546 sayılı kararı gereğince 2016 yılında kapatılacağı bildirilmişti. Ancak daha sonra Yüksek Öğretim Kurumu'ndan gönderilen bir resmi yazı ile, henüz mezun olamamış öğrencilerimizin bulunması nedeniyle kapatılma tarihi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine de bir problem yaşanmaması için  mezun öğrencilerimizin diplomalarını en kısa zamanda almaları gerekmektedir.

-Fakültemizden mezun olup diploma almayan mezunlarımızın, diplomalarını alabilmeleri için;

1.İşlem: Teknik Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu'nu arayarak diplomanızın hazır olup olmadığının teyidini almanız gerekmektedir.

2.İşlem: 26.11.2018 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi Senatosu'nun aldığı karar ile eski mezunlardan "Geçici Mezuniyet Belgesi"ni geri alma kuralı kaldırılmıştır. Diplomanızı almak için; nüfus cüzdanı fotokopisi ile Teknik Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu'na başvurup imza karşılığında diplomanızı alabilirsiniz. Diplomanızı Sizin dışınızda birisi alacaksa, mutlaka "Noter Onaylı Vekaletname" verilmesi gereklidir.

Her türlü bilgi almak için tekno.ogrenci@marmara.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

HIZLI ERİŞİM