Diploma Eki Hakkında

Öğrenci alımına kapatılan Teknik Eğitim Fakültesi öğrecni işlemleri Teknoloji Fakültesi Dekanlığına deredilmiş bulunmaktadır. Eski Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinin son zamanlarda diploma eki talebinde bulunmaları sebebiyle aşağıdaki duyuru yapılmıştır.

Üniversitemizden mezun olan öğrencilere verilen/verilecek diploma eki hakkında 12 Ekim 2016 tarihli ve 351-11-A ile 02 Ekim 2018 tarihli ve 369-10 sayılı güncellenerek Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve uygulanan "Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkin Yönerge" uyarınca diploma eki düzenlenmektedir.

2008 yılından önce kayıtlı olup mezun olan öğrencilerimize herhangi bir diploma eki düzenlenmemektedir.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı 2008 yılından önce Teknik Eğitim Fakültesine kayıt olan öğrencilerin diploma eki düzenlenmesi için Teknoloji Fakültesi Dekanlığına başvuruda BULUNMAMASI hususunda Mezun öğrencilerimizin dikkatine önemle duyurulur.

HIZLI ERİŞİM