Faculty of Technical Education

Faculty of Technical Education

Akademik Danışmanlıklar

 

Aşağıda bölümlere göre sınıf danışman listeleri yer almaktadır.

Elektrik Bölümü

Elektronik Bilgisayar Bölümü

Makine Eğitimi

Matbaa Eğitimi

Mekatronik Eğitimi

Metal Eğitimi

Tekstil Eğitimi